\פרק1\חוק קירכהוף

חוקי קירכהוף עריכה

חוקי קירכהוף הינם שני חוקים פיזיקליים המתארים התנהגות של מעגלים חשמליים פשוטים.

חוק הזרמים עריכה

חוק הזרמים של קירכהוף הנובע מחוק שימור המטען כי עבור כל צומת במעגל חשמלי, סכום הזרמים הנכנסים שווה לסכום הזרמים היוצאים, כלומר ניתן לכתיבה כך: