אוטומטים ושפות פורמליות

אוטומטים ושפות פורמליות הוא קורס שנלמד כחלק מלימודים לתואר ראשון במדעי המחשב.

סיכומי ההרצאות להלן מבוססים על קורס של פרופ' Amit Sahai, שלמעשה מבוסס על קורס ישן יותר של פרופ' Michael Sipser. מרבית הרעיונות מופיעים גם בספר של סיפסר "Introduction to the Theory of Computation".

תוכן עניינים

רקע נדרש

עריכה

אמנם הקורס מיועד לקהל ללא ידע רב במדעי המחשב, עם זאת, נדרשת הבנה מתמטית של הנושאים הבאים:

לקריאה נוספת

עריכה
  • Michael Sipser, "Introduction to the Theory of Computation", (2nd Ed.) 2006, ISBN 0-534-95097-3
  • John Hopcroft, Jeffrey Ullman, "Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation", 1979, ISBN 0-201-02988-X