אומנות עיונית לתיכון - תקופת הרנסנס/הרנסנס בשיאו בפירנצה/מיכאלנג'לו בואונורוטי/הפייטה רונדניני

הפייטה רונדניני
מיכאלנג'לו בואונרוטי, 1552-1564
שיש, 195 ס"מ
קסטלו ספורצסקו


חזרה לאומנות עיונית לתיכון - תקופת הרנסנס

ניתוח פורמליסטי עריכה

רקע היסטורי, הסיפור מאחורי היצירה ותוספות עריכה