אומנות עיונית לתיכון - תקופת הרנסנס/הרנסנס המוקדם בפירנצה/סנדרו בוטיצ'לי/לידת ונוס

לידת ונוס
סנדרו בוטיצ'לי, 1485-1586
טמפרה על בד, , 172.5×278.5 ס"מ
גלריה אופיצי, פירנצה, איטליה


חזרה לאומנות עיונית לתיכון - תקופת הרנסנס

פרט מתוך היצירה