אופן אופיס/גופנים

גופן / Font

עריכה

גּוֹפָן (או פונט) הוא סגנון עיצוב צורת האותיות, כפי שבא לידי ביטוי באמצעי תצוגה כל שהוא: דפוס, תוכנת מחשב ופלטפורמות נוספות להעברה ולהצגה של מידע טקסטואלי. תורת עיצוב הגופנים היא תחום עצמאי בעיצוב גרפי.

לגופנים תפקיד חשוב בתחום העיצוב הגרפי. הם מאפשרים להעביר מידע חזותי בנוסף למלל עצמו. יש גופנים המקרינים רצינות, אחרים מרמזים על טקסט מודפס ואחרים משדרים קלילות או יצירתיות. גופנים מעוצבים בדרך כלל בהתאם ליעד התצוגה שאליה הם מיועדים, ישנם גופנים המתאימים לדפוס וגופנים המתאימים לתצוגה במחשב.

עד לשנות השמונים של המאה העשרים היה העיסוק בגופנים נחלתם הבלעדית של בעלי מקצוע בענפי הדפוס והעיצוב הגרפי. תפוצתם הגדלה והולכת של מעבדי התמלילים הפכה נושא זה לנחלתו של הציבור הרחב.

 

כדאי לדעת:

ההגדרה גופן נלקחה מהויקיפדיה בעברית. הקליקו על המילה גופן למידע מורחב ומעמיק במושג זה

הוספת גופנים

עריכה

במערכות הפעלה מבוססות גנו/לינוקס

עריכה
 • כאשר מעוניינים להוסיף גופנים חדשים לשימוש בלעדי ביישום אופן אופיס עבור כל המשתמשים (במערכות הפעלה מרובות משתמשים) יש להעתיק אותם אל התיקייה הבאה או ליצור תת-תיקייה ולהעתיק אותם אליה.
/opt/openoffice.org2.0/share/fonts/truetype/
 • כאשר המשתמש הנוכחי מעוניין להוסיף גופנים חדשים אשר יהיו זמינים לו בלבד יש להעתיק אותם אל התיקייה הבאה או ליצור תת-תיקייה ולהעתיק אותם אליה.
 ~/.openoffice.org2/user/fonts/
 • לאילו שאינם מעוניינים להוסיף גופנים בצורה ידנית על ידי העתקה שלהם מתיקייה לתיקייה, קיים ממשק גרפי ל"ניהול מדפסות" של יישומיי אופן אופיס(לא של מערכת ההפעלה!) בו מצויה האפשרות להוספה של גופנים.

(לעיתים אין קישור ישיר מתפריט היישומים להפעלה של "ניהול מדפסות" ולכן ניתן להפעיל את התוכנה באופן ידני על ידי הפקודה /opt/openoffice.org2.0/program/spadmin)

במערכות הפעלה מבוססות Windows

עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.מנגנון תצוגת גופנים

עריכה

כאשר אנו בוחרים גופן מסויים עבור מלל במסמך אותו אנו עורכים מרשימת הגופנים המזוהים על ידי אופן אופיס (כגופנים המותקנים במערכת) מופעל "מנגנון בחירת הגופן המתאים ביותר" לתו/מלל אותו אנו מעצבים.

למנגנון כללים רבים ולא תמיד ניתן לבחור את הגופן המתאים ביותר לתצוגת המלל באופן מושלם (לפי ראות המשתמש הנוכחי). ולכן קיימות דרכים לאלץ את המנגנון לבחור גופן מסויים על פי צרכיו של כל משתמש.

מנגנון בחירת הגופן המתאים ביותר

עריכה
 • האם קיים תו מתאים בגופן שבחרנו לשפה בה אנו משתמשים. אם כן, הצג את המלל לפי הגופן שנבחר.
 • לא תמיד קיימים תווים של השפה בה אנו משתמשים בגופן בו אנו בוחרים. ולכן מנגנון הבחירה מחפש עבוריינו חלופות ופי מספר כללים מובנים.
 1. במערכות הפעלה מסוג גנו/לינוקס קיים "מנגנון ניהול גופנים" הבוחר את הגופן המתאים עבור היישום "שבקש" ממנו גופן מסויים (מנגנון נפוץ הוא FreeType). כאשר אופן אופיס מתבקש להציג מלל בגופן מסויים על ידי המשתמש הוא פונה תחילה אל מנגנון זה כדי לקבל גופן מתאים.
 2. אם אופן אופיס לא קיבל גופן בעל תכונות תצוגה מספקות הוא פונה לטבלאות התאמת גופנים איתם הוא מגיע כבררת מחדל בקובץ VLC.xcu
/opt/openoffice.org2.0/share/registry/data/org/openoffice/VCL.xcu

  • דוגמה א: בחרנו גופן אריאל (Ariel) למלל עברי --> קיימים תווים עבריים בגופן זה --> תצוגה של המלל לפי הגופן שנבחר.
  • דוגמה ב: בחרנו גופן ליבריישן (Liberation) למלל עברי --> לא קיימים תווים עבריים בגופן זה! --> חיפוש אחר גופן אחר מאותו משפחה ומבנה גרפי המכיל תווים עבריים --> נמצא אריאל (Ariel) תצוגה של המלל לפי הגופן אריאל (ולא הגופן שנבחר ומופיע בחלון רשימת הגופנים!)
 • לבסוף קיימת "טבלת המרה" של גופנים אותם יכול כל משתמש לשנות ולקבוע אילו גופנים יוחלפו באילו גופנים.
  • דוגמה ג: בחרנו גופן דוד (David) למלל עברי --> קיים גופן כזה אך הגדרנו למנגנון הבחירה "טבלת המרה" בה קבענו שגופן "דוד" יוחלף לגופן "דוד CLM" --> המלל יוצג בגופן "דוד CLM" למרות שיהיה כתוב בחלון רשימת הגופנים השם "דוד"!

שינוי גופן של תו/מילה/פסקה

עריכה
 1. בחירה/סימון תו או אוסף תווים אותם אנו מעוניינים להציג בעזרת גופן חדש על ידי שימוש בעכבר או המקלדת.
 2. בחירה מתוך רשימת הגופנים הזמינים בסרגל הכלים הראשי.
 
סימון מלל ושינוי סוג גופן
 • אפשרות נוספת, לאחר שסמנו את התו או המילה יש למקם את מחוון העכבר מעל הקטע המסומן וללחוץ על הכפתור הימני של העכבר.
  • מופיעה רשימת אפשרויות.
  • יש לבחור את האפשרות גופן (לא לעזוב את כפתור העכבר, עדיין!).
  • יש לבחור את סוג הגופן ואז לשחרר את הלחיצה על כפתור העכבר הימני.

קביעת גופן ברירת מחדל

עריכה
 
קביעת גופן ברירת-מחדל
 • תחילה לוחצים על המקש F11 במקלדת או בעזרת תפריט עיצוב בוחרים בתת-תפריט סגנונות ועיצובים.
 • נפתח חלון סגנונות ועיצובים (מספר 1 בתמונה)
 • יש לחוץ על הכפתור הימני של העכבר כאשר מחוון העכבר מצוי מעל המילה ברירת מחדל
 • מופיע תפריט "חדש.. / שינוי.." יש לבחור בשינוי.
 • נפתח חלון חדש סגנון פסקה:ברירת מחדל (מספר 2 בתמונה)
 • כעת ניתן לקבוע את תכונת הגופן שיציג מלל עברי או לועזי.
 • לסיום יש ללחוץ על הכפתור אישור בתחתית החלון.
 • לחיצה נוספת על המקש F11 תסגור את חלון סגנונות ועיצובים.

מידע נוסף

עריכה