אופן אופיס/התקנת מילונים נוספים

יש לגשת ל-

File -> Wizards -> Install new dictionaries

ולעקוב אחר ההוראות.

תיבת הדו-שיח תראה שלוש רשימות, רשימה עבור מילון, עבור מילים נרדפות ועבור hyphenation. בכל רשימה תופענה כל השפות בהן קיימים מילונים, ועליכם לבחור מתוך רשימה זו את המילונים הדרושים לכם.


כדאי לדעת:

משיקולי ביצועים, לא כדאי להתקין יותר מ-10 מילונים.

כאשר תקלידו מילה באיות שגוי, יופיע קו גלי אדום תחתיה. כאשר תלחצו על מקש העכבר הימני (או לחילופין תלחצו Shift+F10), יופיע תפריט עם הצעות תיקון.

רשימת מילונים ניתן למצוא בכתובת http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries