הגדרת עברית באופן אופיס עריכה

 
  • מאחת התוכנות של אופן אופיס (Writer, Calc, Impress...) גשו ל:
Tools -> Options -> Language Settings -> Languages
  • תחת הכותרת Default languages for documents בחרו ב-Hebrew עבור CTL. שימו לב שהאפשרות For the current document only אינה מסומנת, אחרת השינויים יכנסו לתוקף עבור המסמך הנוכחי בלבד.
  • לחצו על OK.

יישור וכיווניות עריכה

 

שימו לב כי על מנת לשנות את היישור ואת הכיווניות של הטקסט ניתן להעזר בשני כפתורים: בלוק הכפתורים השמאלי אחראי ליישור (ימין, שמאל, מרכז, אחיד) ואילו שני הכפתורים מצד ימין אחראים לכיווניות של הטקסט, וניתן לשלב ביניהם (‎אם סרגל הכיווניות אינו מופיע, ראה את הפתרון שמוצע כאן).

קישורים חיצוניים עריכה