אזרחות לבגרות/מהי הבגרות באזרחות

נבחנים יקרים,

הערה חשובה - מבנה בחינת הבגרות שלפניכם נכון ל-1 יחידות לימוד באזרחות (אקסטרנים, עד חורף תשע"ב). החל מהשנה"ל הקרובה (תש"ע), כל התלמידים במגזר היהודי והערבי ניגשים ל-2 י"ל. מבנה בחינת הבגרות ישאר דומה, אך ייתכנו בו שינויים שיעודכנו בהמשך. חשוב לציין כי החומר למגזר הערבי דומה בכל מה שקשור לחלק השני של הבחינה (דמוקרטיה) ובחלק השלישי קיימים שינויים. יש להתעדכן בנושא.


חשוב לפני הכול שלא תזלזלו. הבגרות באזרחות היא אחת מהבגרויות הקשות, בהן אחוז הנכשלים הוא מהגבוה במבחני הבגרות והממוצע במקצוע זה עומד עד 71, בין הנמוכים.

הסיבה לכך היא שבחינת הבגרות באזרחות היא יישומית, כלומר: על התלמיד לעבד את הידע שלו לידי מעשה ולנתח טקסטים ואירועים באמצעות הידע שרכש. רק חלק אחד של הבגרות הוא נטו ידע.

בחינת הבגרות בנויה מארבעה פרקים, כאשר לכל חלק מאפיינים ייחודיים לו, ובדף זה נסקור את המאפיינים המיוחדים וכיצד מתמודדים איתם.

חלק ראשון (14 נקודות) עריכה

בחלק הראשון מוצגים שני אירועים (שתי שאלות) קצרים, כשעליכם לענות על שאלה אחת בלבד. משקל הפרק: 14 נקודות.

מהי שאלת אירוע? שאלת אירוע היא שאלה בה מוצג לנבחן מקרה אקטואלי מהמציאות החברתית או הפוליטית בישראל ובעולם. באירוע יבואו לידי ביטוי האינטרסים של שני הצדדים ויתואר גם אופן ההתנהגות של כל אחד משני הצדדים באירוע מבלי לנקוט עמדה. על התלמיד לנתח את הנתונים תוך כדי שימוש בידע שרכש. גלגל הצלה: לרוב השתמשו עד היום בפרק זה בנושא הדמוקרטיה, הנחשב לקליט יותר ושמיש הרבה יותר.

חלק שני (40 נקודות) עריכה

חלק זה הנו חלק הידע ובו עליכם לענות על שלוש שאלות מתוך חמש. בהמשך הפרק תפגשו שתי שאלות ידע מורחב ועליכם לענות על אחת. סה"כ תצברו 40 נקודות. כאן, אין לנו גלגל הצלה - יש לדעת את כל החומר.

חלק שלישי (24 נקודות) עריכה

בחלק זה מוצגים שני קטעי אנסין (קטע שלא נקרא) ולאחריו שלוש שאלות לכל קטע. עליכם לבחור קטע אחד ולענות על שתי שאלות מתוך שלוש. סה"כ תצברו כאן 24 נקודות. גלגל הצלה: אין לנו גלגל הצלה - כיוון שעד היום הופיע בחלק זה חומר מכלל החומר הנלמד, אבל בעיקר התרכזו בשני הפרקים הראשונים - דמוקרטיה ומדינה יהודית. הצעה: קראו את שני האנסינים לפני שתחליטו במי מהם אתם מתמקדים.


חלק רביעי (22 נקודות) עריכה

בחלק זה עליכם לענות על שתי שאלות מתוך ארבע. משקל הפרק: 22 נקודות.

השאלות המופיעות בחלק זה נקראו 'חצי אירוע' כיוון שיבוא לידי ביטוי בהן רק צד אחד של הדובר. עליכם לנתח את דברי הדובר כפי שעשיתם בפרק א'. גלגל הצלה: לרוב השאלות עוסקות בדמוקרטיה, אך לעתים יש גם שאלות בנושא מדינה יהודית.