אזרחות לבגרות/סוגיית הזהות של אזרחי ישראל

זהות היא מכלול המאפיינים שבאמצעותם אדם מגדיר את עצמו. ישנם מאפיינים מולדיים (שיוכיים) כגון צבע עור, מין, מוצא וכו' (הכוונה היא שרוב רובו המוחלט של העולם לא יכול/לא רוצה לשנות את מאפיין הזהות השיוכי שלו).

ישנם מאפיינים נרכשים כגון אזרחויות, תרבויות, ערכים וכו' שניתנים לשינוי בהתאם לנסיבות מסוימות.

כל אדם בוחר להדגיש מאפיינים אחרים בזהותו. האדם עצמו קובע את סדר העדיפויות שלו לגבי הזהות שלו, כלומר: היא סובייקטיבית. הזהות אינה קבועה כיוון שבמשך הזמן הדגשים וסדרי העדיפויות של האדם הפרטי יכולים להשתנות.

מהם המרכיבים העיקריים באמצעותם מגדירים אזרחי ישראל היהודיים את זהותם? עריכה

 • זהות אזרחית- במרכיב זה מודגש הקשר למדינה. לדוגמה: אני ישראלי.
 • זהות לאומית- במרכיב זה יש הדגשה של המוצא ושל השייכות הלאומית. מרכיב זה מבליט את הזיקה לעם היהודי בכל התפוצות.
 • זהות דתית- במרכיב זה יש הדגשה של הקשר לדת היהודית. לדוגמה: אני יהודי שומר שבת, כשרות וכו'
 • זהות דתית חרדית- במרכיב זה יש הדגשה של הקשר לדת היהודית ושל אי ההכרה ברעיון הלאומי הציוני.

מהם המרכיבים העיקריים באמצעותם מגדירים אזרחי ישראל הערבים את זהותם? עריכה

 • זהות לאומית- למרכיב זה יש שתי גירסאות:
  • זהות לאומית ערבית- מדובר על הקשר לאומה הכלל ערבית. בין הערבים יש קשרי היסטוריה, תרבות, שפה, ספרות ומורשת.
  • זהות לאומית פלסטינית- מדובר בשאיפה של העם הפלסטיני להקים בארץ ישראל מדינה עצמאית.
 • זהות אזרחית- במרכיב זה מודגש הקשר למדינה. כלומר שמירה על חוקי המדינה, השתלבות בכלכלת ישראל, השתתפות בבחירות, נשיאת דרכון ישראלי ודיבור בשפה העברית.
 • זהות דתית- מדובר בהדגשת הקשר לאסלאם או לנצרות. קשר זה מתבטא בשמירה על קיום מצוות וקיום הפולחן.

מהם המרכיבים העיקריים באמצעותם מגדירים אזרחי ישראל הדרוזים את זהותם? עריכה

 • זהות לאומית או אתנית - ישנם דרוזים המדגישים את המרכיב האתני בזהות שלהם כלומר את שיוכם לקבוצה בעלת מאפיינים משותפים כמו דת, מוצא, היסטוריה. אין להם שאיפה להקים מדינה עצמאית משלהם. לעומת זאת יש דרוזים המגדירים עצמם כפלסטינים ורואים עצמם מחויבים לשאיפות הלאומיות של העם הפלסטינאי.
 • זהות אזרחית - במרכיב זה מודגש הקשר למדינה, כלומר שמירה על חוקי המדינה, השתלבות בכלכלת ישראל, השתתפות בבחירות נשיאת דרכון ישראלי ודיבור בשפה העברית.
 • זהות דתית - מדובר בהדגשת הקשר לדת הדרוזית. קשר זה מתבטא בשמירה על קיום מצוות וקיום הפולחן.