אזרחות לבגרות/עקרון הגבלת השלטון/משטר פרלמנטרי

משטר שבו בית הנבחרים (הפרלמנט) הוא רשות מחוקקת עליונה, והממשלה מכהנת מכוח אמון בית הנבחרים בה, והיא הרשות המבצעת האחראית בפני הפרלמנט באחריות משותפת. במשטר זה חברי הממשלה הם בד"כ גם חברי פרלמנט, וראש הממשלה הוא חבר פרלמנט. בית הנבחרים בשיטה זו מקיים פיקוח וביקורת על הממשלה בביצוע תפקידיה באמצעות חקיקה, אישור תקציב, שאילתות ועוד. בשיטה זו הממשלה בד"כ קובעת מדיניות ויוזמת חקיקה. דוגמה: אנגליה.