איטלקית/דקדוק/מילות קישור

affinché (כך ש...)

perché (מכיוון ש...)

benché (אף על פי ש...)

per quanto (בכל אופן)

sebbene (אף על פי ש...)

a meno ché (אלא אם כן, עד שלא)

prima ché (לפני)

dopo ché (אחרי)

purché (בתנאי ש...)

senza ché (בלי, ללא)

ma (אבל)

e (ו...)