איטלקית/דקדוק/פעלים

באיטלקית, רוב הפעלים מסתיימים בצורה הנפוצה, כדוגמת -are, -ere, ו-ire. אלו הם נטיית הפועל הראשונה, השניה והשלישית.

זמן הווהעריכה

זמן ההווה באיטלקית הוא כמו בעברית וכמו זמן ההווה Present Simple (ולא Present Progressive) באנגלית.

הטיות הפועל בהווהעריכה

בכדי להטות פעלים שלמים עקוב אחר השיטה הבאה:

1) הורד את האותיות המוספיות מהמקור בכדי לקבל את שורש-המילה.

2) הוסף את הסיומות הבאות:


נושא -are -ere -ire
io -o -o -o
tu -i -i -i
lui/lei -a -e -e
noi -iamo -iamo -iamo
voi -ate -ete -ite
loro -ano -ono -ono


לדוגמה, נטיית הפועל parlare תיראה כך:

Io parlo (אני מדבר)
Tu parli (אתה מדבר)
Egli/ella/Lei parla
Noi parliamo
Voi parlate
Essi parlano

הטיית הפועל השלישית משתמשת ב -isc-עריכה

האותיות -isc- נוספות להרבה פעלים בהטייה השלישית בין שורש המילה לתוספת בזמן הווה. תהליך זה מורכב כך:


finire (לסיים)
נושא ire ביחד
io -isco io finisco
tu -isci tu finisci
lui/lei/Lei -isce lui/lei/Lei finisce
noi -iamo noi finiamo
voi -ite voi finite
loro -iscono loro finiscono

זכור: כאשר i או e באים אחרי האותיות sc, הם נשמעים כ-שׁ ימנית ("שימורים"). אך אם באים לאחר sc האותיות a, o או u, הם נשמעים כ-"סק" ("סקיצה").