איטלקית/דקדוק/תארים

תארים נוטים לבוא אחרי שמות עצם ולא לפניהם (כמו בעברית והפוך מאנגלית). לעיתים קרובות צריך להבחין בין זכר ונקבה ולשנות את הסיומת בהתאם.

דוגמה:


La macchina rossa (המכונית האדומה)
Le macchine rosse (המכוניות האדומות)
Il divano rosso (הספה האדומה)
I divani rossi (הספות האדומות)

תארים המסתיימים באות e לא צריכים לשנות את הסיומות שלהם בהתאם למין. סיומותיהם משתנות אך ורק בהבחנה אם שם העצם הוא יחיד או רבים.

דוגמה:


Il libro verde (הספר הירוק)
La porta verde (הדלת הירוקה)
I libri verdi (הספרים הירוקים)
Le porte verdi (הדלתות הירוקות)

תארים מסויימים לא באים אחרי שם העצם, אלא לפניו. זה מעיד בדרך-כלל שהתואר משומש על-ידי מילה או ביטוי שכיחים.

דוגמה:


Il prossimo anno (השנה הבאה)
La dolce vita (החיים הטובים)

ישנם תארים מסויימים שיכולים לבוא או לפני שם העצם או אחריו. למשל התארים "grande" (גדול) ו-"vecchio" (ישן, זקן).