איטלקית/מילון/בעלי-חיים

 • l'asino חמור
 • il cane כלב
 • il cavallo סוס
 • l'elefante פיל
 • la gallina עוף
 • il gatto חתול
 • il maiale חזיר
 • la mosca זבוב
 • la mucca פרה
 • l'orso דוב
 • la scimmia קוף
 • il toro שור
 • l'uccello ציפור
 • la zanzara יתוש