איטלקית/מילון/מוזיקה

מוזיקה

עריכה

כלי נגינה

עריכה
  • La tromba חצוצרה
  • La chitarra גיטרה
  • Il basso באס
  • La batteria תופים
  • La tastiera לוח מקשים
  • Il tamburo תוף
  • Il flauto חליל
  • Il corno שופר
  • Il violino כינור
  • Il pianoforte/Il piano פסנתר