איטלקית/מילון/משפחה

 • Famiglia משפחה
 • Membro della famiglia בן משפחה
 • Sorella אחות
 • Fratello אח
 • Madre אם
 • Padre אב
 • Marito בעל
 • Moglie אישה (זוג נשוי: Sposato)
 • Figlio בן
 • Figlia בת
 • Zia דודה
 • Zio דוד
 • Nonno סב
 • Nipote נכד
 • Nipote אחיין
 • Nonna סבתא
 • Bisnonno סבא רבא
 • Bisnonna סבתא רבתא