איטלקית/מילון/סימנים

סימני פיסוק עריכה

 • . punto
 • , virgola
 • : due punti
 • ; punto e virgola
 • ! punto esclamativo
 • ? punto interrogativo, punto di domanda
 • - trattino
 • " virgolette
 • (, ) parentesi

סימנים דיאקריטיים עריכה

 • ` accento grave
 • ´ accento acuto
 • ^ accento circonflesso
 • ~ tilde
 • ??? dieresi, umlaut

סימנים מתמטיים עריכה

 • + più
 • - meno
 • × per
 • ÷ diviso
 • = uguale
 • < minore
 • > maggiore

שונות עריכה

 • % percento
 • & "e" commerciale
 • @ chiocciola, at
 • * asterisco
 • # cancelletto