איטלקית/שיעורים/שיעור 3

דף זה זקוק לתרגום

ספר זה נמצא בתהליכי תרגום מויקיספר בשפה אחרת, דף זה זקוק לתרגום וכרגע אף אחד לא מתרגם אותו.
במקרה ואתה מתחיל לתרגם אותו אנא מחק את התבנית הזאת והחלף אותה בתבנית {{בעבודה}}.
לתמונות וקבצים נוספים, וכדי לראות את העמוד המקורי והמבנה שלו לחצו כאןכיצד להטות פעלים?

עריכה

הפעלים החשובים ביותר באיטלקית הם 'avere' (to have) ו-'essere' (to be). הם חריגים כמעט בכל פעם, בייחוד זמן ההווה.

Avere (to have):

איטלקית עברית
(Io) ho יש לי
(tu) hai יש לך
(lui/lei/Lei) ha יש לךָ/לךְ/לו/לה (צורה מכובדת)
(noi) abbiamo יש לנו
(voi) avete יש לכם/לכן
Essi/(loro) hanno יש להם/להן


Essere (to be):

איטלקית עברית
(Io) sono אני
(tu) sei אתה/את
(lui/lei/Lei) è he/she/you (singular formal) is אתה(פורמאלי)/הוא/היא
(noi) siamo אנחנו
(voi) siete אתם/אתן
Essi/(loro) sono הם/הן

Verbs ending with -are, -ere, and -ire are the same in the first person (singular and plural), second person singular, and third person plural. They are different in the third person singular and second person plural.

כאן יש שלושה פעלים לא חריגים:portare משמעותו לשאת או ללבוש (להיות במצב של לבישה),ripetere משמעותו לחזור על פעולה ו-dormire משמעותו לישון.

בטבלה שלהלן מוצגות ההטיות של הפעלים הלא-חריגים, ע"י דוגמאות(את פירוש הפעלים אפשר למצוא למעלה):

הנושא portare (להעביר) ripetere (לחזור על) dormire (לישון)
Io porto ripeto dormo
tu porti ripeti dormi
lui/lei/Lei porta ripete dorme
noi portiamo ripetiamo dormiamo
voi portate ripetete dormite
Essi/loro portano ripetono dormono