ניתוח יצירות ספרותיות/הומרוס/איליאדה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.ספר ראשון - אסיפה בעקבות המגיפה

עריכה

הקטעים

עריכה
 • קטע 1-7 מסופר על כעסו של אכילס בעקבות מריבה בינו לבין בנו אטרס (אגממנון) שגורמת למפלת האכיים (כוחות היווניים). כמובן שכל זה התרחש עקב רצונו של זאוס.
 • קטע 8-21 לטו וזבס הם האלים שגרמו למריבה בניהם. מסופר כי המריבה החלה עקב לקיחת בתו של חריסס (כריסיאדה), כהן אפול, בידי היוונים (האכיים) שפלשו אל העיר בו היא הייתה.
 • קטע 22-34 חריסס בה לבקש את בתו חזרה תמרות כופר, אולם מסולק בבושת פנים על ידי אגממנון.
 • קטע 35-42 חריסס מתפלל לאדונו, אפולו ומבקש שינקום בשמו.
 • קטע 43-52 אפולו נענה לבקשת חריסס ושולח מגפה ביווני.
 • קטע 53-68 ביום העשירי מכנס אכילס אסיפה (הרה היא האלה שגורמת לו לעשות כן) עקב המצב הקשה (המגיפה). אכילס מתחיל את הדיון בשאלה למה אפולו כועס?
 • קטע 69-73 קלכס, נביא מוכן לענות לאכילס על השאלה, בתנאי שהוא יצודד בדעתו (מפחד מאגממנון). הוא מספר שאפולו כועס על אגממנון שלקח את כריסאדה ולא היה מוכן להחזירה לאביה. הוא טוען שאפולו יזלח רק עם יחזירו אותה עם קטומבה.
 • קטע 74-120 אגממנון כועס מאוד על הנביא ואומר כי אין לו בעיה להחזיר את כריסאדה בתמורה לתשורה אחרת
 • 120-129 אכילס כועס על בקשתו של אגממנון בתוענה שאין להם כסף וכל הכסף חולק בניהם ולכן לא הוגן לאסוף אותו מחדש ולתת לו. ולמרות הכול הוא אומר לו שיחזיר אותה לאל וכאשר ייתן בידם את טרויה, היוונים יתנו לו כסף פי שלושה וארבעה.
 • 130-148 אגממנון מחזיר תגובה לאכילס ואומר שהיוונים יצטרכו לתת לו כל תשורה אותה יחפוץ ורומז שגם אכילס יאלץ לתת לו את האשכר של עצמו (בריסיאדה), אולם עתה עליהם לדבר על הפרטים הטכניים של איך להחזירה.
 • 149-170 אכילס קורא לאגממנון אדם שרודף רק אחר בצע. הוא טוען שהטרוים לא פגעו בו מעולם ולמרות הכול הוא מוכיח ביצוע רב יותר מגממנון במלחמה ועל אף כל זאת, מקבל תשורה קטנה אותה עכשיו רוצה אגממון לקחת. לכן, הוא מסיק שעדיף לחזור אל ביתו.
 • 171-186 מצידו של אגממנון, אכילס הוא פחדן ומצידו יהלך כמה שיותר מהר כיוון שהוא מתאב אותו. הוא מזהיר אותו שלקיחתה של כריסאדה ממנו, גרר בלקיחת בריסיאדה ממנו.
 • 187-195 אכילס זועם על דברי אגממנון, שולף חרב ומוכן להרוג את אגממנון בו במקום, אולם, האלה הרה (שלבה כאב על שהתרחש), שולחת שליחה (אות איש אינו רואה) שמבקשת מאכילס להירגע ובתמורה יקבל תשורה גדולה פי שלוש עקב העלבון שעבר. אכילס שומע בעצת הרה ומחזיר את הסכין. הרה ממהרת אל משכן זאוס ושאר האלים.
 • 196-246 לבינתיים אכילס לא מצליח להשתלט על זעמו והוא מגדף את אגממנון : קורא לו פחדן שלא מעז לצאת למלחמה וכן לו נאה לו לשבת עם חיל היוונים. הוא מזהיר אותו שכל היוונים (כולל אגממנון עצמו) יתגעגעו לגיבורם (אכילס) ויצטערו על מעשיהם (השפלת אכילס) כאשר אלפים מהם יפלו בידי הקטור.

a. נסטור, יועץ זקן, איש מלחמה לשעבר מציע שנים להפסיק להילחם זה בזה ולמצוא פשרה. הוא מציע לאגממנון לא לקחת לאכילס את בריסאדה שהיתה אות כבוד מהיוונים, ואילו לאכילס אומר שלא יגדף ויעליב את אגממנון שטוב וחזק ממנו (שולט ברבים).

 • 286-290 אגממנון מסכים עם הנביא שאכילס הוא אדם שמתנשא שרוצה להיות נביא הכל.
 • 291-303 אכילס מסכים שקיימות בו תכונות לא טובות, אך, הוא מסרב לשמוע שוב בקולו של אגממנון שוב (בקשר למלחמה). הוא טוען שהוא לא ילחם על הנערה ושאגממנון יזכור שהם נתנו ולקחו בחזרה.
 • 304-318 מחזירים את בתו של כריסס עם הקטומבה.
 • 319-348 אגממנון זוכר את מילותיו ושולח אנשים להביא את בריסיאדה אליו. אכילס נותן אותה לאנשי אגממנון ללא מאבק כי לא הם אשמים בבקשה.

a. אכיס בוכה בצד כשאיש אינו הוא ומדבר עם אמו טתיס. הא מסר לה על הכל ועל החלטתו לעזוב את מלחמה. תטיס מסכימה עם החלטתו ואומרת לו שהיא תבקש מזאוס שיקום נקמה.

 • 431-487 עתה מסופר על גיבר הספר אודיסס שלקח את בת כריסס חזרה אליו בפקודת אגממנון. כריסס מתפלל ומודה לאפולו. מבקש שיפסיק את המגפה. יש הקרבת קורבן לאל. חזרה בבוקר המחר.
 • 488-533 זאוס מבטי לטתיס כי הטרוינים ינצחו את היוונים כל עד שלא יפויס אכילס.,
 • 534-567 הרה רואה שזאוס ממתיק סוד עם טתיס ורבה איתו על הדבר.
 • 567-610 כל האלים מתעצבים מהמריבה. פיסטוס משמח אותם.

רצף אירועים

עריכה
 • בתו של חריסס, נביא אפולו, נלקחת בשווי בזמן הביזזה של האכאים על ערים שליד טרויה.
 • חריסס מבקש להחזיר את בתו תמורת כופר.
 • החיילים מסכימים להחזיר אותה, אולם אגממנון שבידו נמצאת הנערה, מסרב להחזיר אותה ומסלק בבושת פנים את חריסס.
 • חריסס מתפלל אל האל שלו, אפולו.
 • אפולו נענה לבקשת חריסס ובתור אל הרפואה הוא מוריד מגיפה על האכאים.
 • אכילס בתוקף היותו בעל קאלוס מכנס את האסיפה.
 • באסיפה הוא שואל את קלחס הנביא להסבר למגיפה.
 • קלחס מפחד לדבר פן יפגעו בו.
 • אכילס אומר לקלחס כי הוא יגן עליו מפני כל מי שינסה לפגוע בו כולל אגממנון.
 • קלחס אומר שהמגיפה התרחשה בגלל שאגממנון לא היה מוכן להחזיר את כריסאס לאביה.
 • אגממנון שמרגיש כי אכילס חותר נגדו ומבקש תמורה על החזרת הבת.
 • אכילס "מנפנן" אותו ואומר לו שלאחר שהם יכבשו את טרויה, יקח לעצמו כמה שלל שהוא רוצה.
 • אגממנון מגיב נגד ואומר שהוא יקח שלל מאחד האנשים.
 • כיוון שיש פה פגיעה בהסכם הבלתי כתוב בין החיילים, אכילס יוצא נגד אגממנון וקורא לו בשמות גנאי כמו חמדן.
 • אגממנון יוצא נגד אכילס ומאיים שהוא יקח ממנו את בריסאיס בכדי שעם ועדה ידעו שאין לנהוג כפי שנהג אכילס בו.
 • אגממנון מנצח במערכה אך אכילס יוצא ממערכת הקרב (האופן בו מורכב הצבא)
 • דיומדס מכנה את אגממנון נקמן (האפוס האומרי כגיבור אריסטוקרטי)
 • אגממון מפסיד בקרבות ללא אכילס...

נושאים : הסכם בלתי כתוב, האופן בו מורכב הצבא, האפוס האומרי כגיבור אריסטוקראטי, קאלוס, אסיפה.

שמו : בריסאיס (שבויה של אכילס אותה איים אגממנון לקחת), קלחס (הנביא - מדוע התרחשה המגיפה), דיומדס (קינא את אגממנון פחדן)

מושגים

עריכה
 • אכיים, דאנים, ארגאים – היוונים
 • פיבוס=אפולון=אפולו
 • קטומבה - זבח של מאה פרים
 • אשכר – מתנה

ספר 2

עריכה

= שורות 1-440 (החלום/פרשת האניות)

עריכה
 • 1-50 זאוס בכדי לנקום את עלבון אכילס, שולח חלום כזב לאגממנון. החלום הוא על ניצחון מהיר מול הטרויים אשר מעודד אותו למתקפה.
 • 50-85 אגממנון מספר על החלום בעצרת הנשיאים. הוא מציע שבכדי לבחון את אומץ ליבם של הלוחמים הוא יאמר להם לנוס חזרה הביתה.
 • 86-141 נאום השקר של אגממנון.
 • 142-155 נסו לספינות.
 • 155-165 הרה מבקשת מאתנה לעור את היוונים מלחזור הביתה, בייחוד אחרי המוות הרב של היוונים בקרב.
 • 166-183 אודיסס מקבל את המסר מהאל לבלום את עם מלנוס.
 • 184-210 אודיסס נוהם לפני החיילים ומעודד אותם להשאר.
 • 210-243 תרסיסט מגיב לדברי אודסס הוא מגנה את אגממנון, בין היתר עקב לקיחת ביאטריאדה מאכילס ומציע לחזור לבית שכן אין טעם במלחמה אם המנהיג לוקחת את כל השלל אליו.
 • 244-270 אודיסס מגיב קשות לדברי תרסיסט ומכה אותו.
 • 270-277 תרסיסט מתנצל על מילותיו.
 • 278-300 אודיסס ממשיך לעודד את העם ולומר שהם לא באו לחינם
 • 301-330 מספר משהו על אפרוחים
 • 330-335 העם קורא בשמחה.
 • 335-369נסטור גם הוא מעודד את עם.
 • 370-393 אגממנון מדבר ומסכים עם נסטור ואודיסס.
 • 394-436 סועדים ומקריבים קורבן לאלים

רצף אירועים

עריכה
 • תטיס מדברת עם בנה אכילס שבוכה ליד החוף ומבטיח לו שתדבר עם האלים כדי שיגרמו לאכאים להפסיד כל עוד אכילס אינו חלק מהמערכה.
 • תטיס מדברת עם זאוס שנענה לה.
 • זאוס מוריד חלום לאגממנון שביום הקרוב הם עומדים לנצח את טרויה
 • אגממנון מכנס אסיפה של המנהיגים ומספר על החלום שחלם.
 • אגממנון אומר שעליהם לבחון קודם כל את החיילים.
 • אגממנון משקר לחיילים ואומר להם שהם הפסידו בקרב ויש לחזור לבית.
 • החילים מסתערים על הספינות חזרה לבית.
 • אודיסאוס ונסטור מצליחים לאסוף את האנשים.
 • באסיפה השנים מנסים לשכנע את החיילים להישאר.
 • תרזיטס, אחד הלוחמים, מדבר כנגד אגממנון.
  • הוא מתואר כעילג, פוזל על אף שלפחות מבחינת דיבור - דבריו הם ברורים ומובנים.
  • טענתו : שאגממנון גורם לחיילים שלו למות לחינם.
 • אודיסאוס משפיל ומכה את תרזיטס כיוון שרק לאריסטוקרט מותר להשפיל את המנהיג.

נושאים : דמות של הגיבור (כנגד תיאורו של תרזיטס), אסיפה.

להריק =לעשוק

שיר 3

עריכה

שיר 4

עריכה

שיר 5

עריכה

שיר 6

עריכה
 • 1-40 מתואר קרב.
 • 40-55 מנאלוס עמד לפני בנו של אטרס (אדרסטוס), שסוס ברח. אדרסטס מתחנן בפני מנאלוס שלא יהרג ותחנתו מגיעה עד לב מנאלס.
 • 55-70 אגממנון מגיע וגורם למנאלוס להרוג את אדרסטס.
 • 70-75 נסטור מהלל ומעודד את היוונים
 • 75-103 בן פריאמוס, אח הקטור, אומר לו לשוב לעיר ולהתפלל לאתנה
 • 103-120 הקטור מקשיב לאחיו, חוזר לטרויה ובדרך מעודד את הטרוינים.
 • 120-145 גלבקוס ודיאומדס נפגשים.דיאומדס מפחד להלחם באלים. הוא מזכיר את ליקורגוס שנלחם באלים (להשלים)
 • 145-151 גלבקוס מציין שהוא רק חוליה בשושלת של משפחתו. הוא מתחיל לספר על המשפחה שלו באריכות ולועג לדיאומדס שאינו מכיר אותה:
  • לסיספס (בן איולוס) – שהיה נחש, נולד בן (גלבקוס) שלו נולד בן בלרופונטס שהיה תם, נאה ואמיץ.
  • פריטוס מגרש אות מקרב בני ארגוס, הוא מנצח אותו בקרב ומקבל את שרביט המלוכה מזאוס.
  • אנטיה, אשת פריטוס חמדה בבלרופונטס וניסתה לפתות אותו
  • בלרופונטס לא מוכן לענות לאנטיה
  • אנטיה אומרת לפריטוס להרוג את בלרופונטס כיוון שהציע לה להתעלס עמה.
  • פריטוס חושש להרוג ולכן שולח את בלרופונטס לארץ ליקיה לחותנו עם הוראות.
  • בלרופונטס מגיע לכסנתוס (שליקיה), שם המושל פוגש אותו ומארח אותו תשעה ימים
  • ביום העשירי מבקש המושל את האגרת (ההוראות) שבהם למעשה משימות בלתי אפשריות, מפורטת ההערות ובו בזמן עמידת בלרופונטס בהן (190-177).
   • להרוג את הכימירה (מפלצת עם ראש אריה, גוף של עז זנב של נחש ודרקון)
   • הורג את בני סולים
   • השמיד את האמזונות
   • ניצח במארב של כל גיבורים ליקיה .
 • (190-196) המושל מחליט לתת לו את בתו וחלקת אדמה. היא ילדת לו שלושה ילדים : היפולוך, איסנדרוס ובת – אודמיה.
 • (196-210) זאוס שכב עם אודמיה והיא יולדת את סרפדון, איסנדרוס נהרג כנקמה בידי ארס על הריגת בני סולים. היפולוכוס הא אביו של דיאומדס.
 • 210- 236 גלבקוס מבין שהם ב"יחסי אורחות", בלרופונטב היה אורח של אינס. הם מסכימים שלא יהרגו זה את זה. כאות מחליפים בניהם את הבגדים.
 • 236-250 הקטר מגיע להיכל ומצווה את האנשים להתפלל.
 • 255-295 הקטור פגש את אמו ששואלת מדוע אינו בקרב, היא אומת לו להתפלל יחד עמה ולשתות יין. הוא מסרב ליין ומסרב גם לתפילה כיוון שאינו נקים. הוא מבקש ממנה ללבוש את השמלה היפה ביתר ולהתפלל לאלים. הוא מציין שהוא מחפש את פאריס.
 • 295-311 אמו של הקטור עושה כמצוותו, הכוהנת תאנו פורשת על ברכי צלם האלה שמלה נהדרת ומתחננת שתעזור להם. למרות זאת, לב אתנה לא מתרכך.
 • 311-343 הקטור מגיע לבית פאריס (מתואר כי בית יפה) ושם רואה את פאריס (אלכסנדרוס) הוא נוזף בו על כך שכל המלחמה נגרמה בגללו והוא יושב כן בבית. פאריס מסכים עם הקטור, רק טוען שהסיבה שהוא בבית, היא להתייחד עם יגונו, והנה בדיוק גם הלנה דחקה בו לצאת לקרב למעשה, שילך הקטור והוא יבוא אחריו. להקטור אין מה לומר והוא מעדיף לשתוק.
 • 343-365 הלנה מוסיפה גיץ ומזכירה שכל המלחמה קרתה בגלל האלים, היא טוענת שפאריס אדם עדין ומהללת את הקטור. היא מבקשת שישאר.
 • 365-370 הקטור אומר שאינו יכול לשבת ולנוח, עמו מחכה לו הוא הולך לראות את אשתו ובנו ואינו יודע אם ישוב מהמלחמה.
 • 370-390 הקטור לא מוצא את אשתו אנדרומכה שנמצאת על מגדל אליוס, מביטה בקרב בדאגה, הוא שואל את הנשים למיקומה.
 • 390-440 אנדרומכה היתה בתו של אֵאֶטִיוֹן, מלך תֵבֵּה שבקיליקיה. אכילס הרס את העיר, הרג את שבעת אחיה של אנדרומכה, ואת אאטיון שרף על מוקד עם נשקו. אנדרומכה מפצירה בהקטור לא להותיר אותה ללא חבר, ללא בעל ועם ילד שיתיתם.
 • 440-465 הקטור אומר שהוא יודע כי בשלב מסוים טרויה תיכבש ומה שמכאיב לו יותר מלראות את מות הטרוינים הוא הידיעה שיום אחד אשתו תהפוך לפלגש ותאלץ לשאוב מים מבארה
 • 465-480 הקטור רוצה לנשק לבנו אבל הוא מפחד מהשריון. הקטור מוריד את הקסדה ומתפלל לבנו.
 • 480-490 הקטור מנסה לנחם את אשתו הבוכיה ואומר לה לא לדאוג, אם ימות, יהיה זה רצון האלים.
 • 490-500 זה לא עוזר כיוון שאנדרומדה עדין בוכה.
 • 500-עד הסוף פאריס מצטרף למלחמה, בעקבות אחיו.