אינטרלינגואה/אלף-בית

 • A - כהגיית פתח.
 • B - בּי"ת דגושה כמו במילים בּית, לשבּור.
 • C - לפני האותיות e, i, y נהגית כצד"י (אפשר גם כסמ"ך). לפני a, o, u והעיצורים נהגית כקו"ף.
 • D - דּל"ת כמו במילים דירה, לגדול.
 • E - כהגיית צירי.
 • F - פ"א רפה (לא דגושה) כמו במילים אפליה, פדרציה.
 • G - גימ"ל (ולא ג'ימ"ל [ג']) כמו במילים גמור, לגור.
 • H - ה"א כמו במילה לדהור, הר (אפשר גם 'שקט' [למשל fher ייקרא פֵר]). לפני t ו-r נהגה תמיד 'שקט' (כלומר ther תמיד ייקרא טֵר ו-rher תמיד ייקרא רֵר).
 • I - כהגיית חיריק.
 • J - ז'י"ן [ז'] כמו במילים ז'בוטינסקי, ז'אנר (אפשר גם כג'ימ"ל [ג'] כמו במילה ג'ירפה או יו"ד כעיצור כמו במילה יריד (ולא כמו במילה פיל).
 • K - קו"ף (או כּא"ף דגושה) כמו במילים קרב, כּתום.
 • L - למ"ד כמו במילים מילון, לינה.
 • M - מ"ם כמו במילים מדינה, דרמה.
 • N - נו"ן כמו במילים נכון, שינה.
 • O - כהגיית חולם.
 • P - פּ"א דגושה כמו במילים פּרה, ראפּר.
 • Q - אחרי q תמיד תבוא u וביחד יבואו רק לפני תנועה (למשל, אין מצב שבו יהיה כך: qlimo או כך: qulimo, או כך: qelimo. אך יש אפשרות לכתוב כך: quelimo). הם נהגים יחד קְוֶ- (כמו באנגלית, ולא כמו בצרפתית שקוראים אותם קֶ- [שה-u לא נשמעת]).
 • R - כמו רי"ש בעברית, אך יותר נכון להגות אותה כרי"ש מתגלגלת (כמו בספרדית)
 • S - סמ"ך כמו במילים סירה, סוד. בין תנועות ניתן להגות אותה גם כזי"ן.
 • T - טי"ת כמו במילים טלוויזיה, טרי. אם הצירוף ti בא לפני תנועה הוגים אותם כ"צי" (למשל metier ייקרא metsyer [מֵצְיֶר])
 • U - כהגיית שורוק.
 • V - בי"ת רפה (כמו ו כעיצור) כמו במילים לבדוק, ויזה.
 • W - כמו w האנגלית במילה west (או בעברית: וואלה, וויליאם).
 • X - 'קס' במילה מקסים. בין תנועות ניתן להגות אותה גם כ'גז' (כמו במילה האנגלית example).
 • Y - לפני תנועה נהגית כיו"ד [עיצור] ולפני עיצור נהגית כיו"ד [תנועה], למשל: Yugo ייקרא Yugo [יוּגוֹ] ו-Syrop ייקרא Sirop [סירוֹפּ].
 • Z - זי"ן כמו במילים זר, זהב.