איסלנדית/דקדוק/פעלים


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.למשל עם הפועל לבנות בגוף ראשון

עבר הווה עתיד
בניתי(REISITI) בונה (byggja) אבנה(byggja)

הזמן Present Progressive קיים באיסלנדית אבל הוא קשה ללימוד למשל ég er að byggja upp מילולית אני (IS)בונה למעלה

תרגיליםעריכה

איך אומרים אני גונב באיסלנדית בלי Present Progressive ועם