איסלנדית/מילון/מספרים

מספרים (Töluorð) עריכה

מספרים מאפס עד 4 עריכה

מספר זכר נקבה נייטרלי
0 núll núll núll
1 einn ein eitt
2 tveir tvær tvö
3 þrír þrjár þrjú
4 fjórar fjórir fjögur

מספרים מ5-12 עריכה

מספר שם
5 FIMM
6 SEX
7 SJÖ
8 ATTA
9 NIU
10 TIU
11 ELLEFU
12 TOLF

מספרים מ13עד 16 עריכה

הוספת הסיומת TTAN למספר+שינויים קלים למספר

17,18,19 עריכה

הוספת הסיומת TJAN למספר+שינויים קלים למספר

עשרות עריכה

הוספת הסיומת TIU

מאות עריכה

הוספת המילה האיסלנדית למאה למספר 100 באיסלנדית זה HUNDRUĐ

מספרים שאינם פשוטים עריכה

הוספת המילה OG