איסלנדית/ דקדוק/פעלי עזר

באיסלנדית יש פועל עזר יחיד שמשמש גם לשאר הפעלים AÐ

עבר הווה עתיד
VAR er will