איתקויל/הקדמה

מטרות השפהעריכה

השפה עוצבה כדי לקיים את שלוש המטרות הללו:

  1. להביע בשפה מציאות חדשות מבלשנות קוגניטיבית כדי להביע יותר חלקים מהתודעה האנושית מאשר שפות טבעיות
  2. לצמצם אפשרויות לאי־הבנות כמו משמעויות עמומות, מספר משמעויות לאותה המילה, חוסר דיוק וחוסר הגיון ולהגביר את הדיוק והפירוט של העברת הכוונה הקוגניטיבית של הדובר
  3. בניגוד לכך שלכאורה שתי המטרות העליונות ידרשו שהשפה תהה רבת־מלל, בגלל שכל מילה תהיה צריכה להביע הרבה יותר מאשר מבשפה טבעית, אפשר יהיה, תאורטית, לפתח שפה שתענה על שתי הדרישות למעלה תוך שמירה על תמציתיות.

איך השפה עובדתעריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.



על עירפול בשפות טבעיותעריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.



השוואה לשפות אחרותעריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.



מערכת הכתבעריכה

ישנן שתי דרכים לכתוב איתקויל, אחת היא ע״י הלטיניזציה שמשתמשת באותיות לטיניות שהיא מערכת כתב פונטית. האחרת היא מערכת הכתב של איתקויל, שאינה מבוססת על הצליל של המילים אלא על הדקדוק שלהן, למרות שיש כתיבה פונטית שנמצאת בשימוש בין השאר לשמות (לעיתים נדירות גם לסתם מילים באיתקויל) ולשורשים, ואותה נלמד בשיעור הבא. נכיר את שאר מערכת הכתיבה ככול שנלמד את השפה.

- הקדמה הפרק הבא:
צלילים וכתב פונטי