אלגברה לינארית/איחוד של תתי מרחב


משפט 1:משפט 2: איחוד של תתי מרחב אינו בהכרח תת מרחב

משפט: יהי מרחב ווקטורי, תת־מרחבים של כך ש־ אינו מוכל ב־ וגם אינו מוכל ב־. אזי . כלומר איחוד של תת־מרחב אינו בהכרח תת־מרחב.

יהי מ"ו מעל שדה תת מרחב של כך ש־ אזי . יהי אזי אם:

  1. אם או או אזי או או
  2. אם קבוצות זרות אזי מתקיים .
נניח בשלילה כי אז על פי סגירות לחיבור מתקיים: בסתירה לכך ש־ על כן, ולכן אינו תת מרחב.

דוגמא נגדית: אז האיחוד אינו סגור לחיבור כיוון ש־.