אלגברה לינארית/גרעין ותמונה

גרעין

עריכה
 
סקיצת העתקה לינארית בין מרחבים וקטוריים, עם תיאור הגרעין והתמונה


הגדרה 1: גרעין

יהיו   מרחבים וקטוריים מעל   ותהי   ה"ל. הגרעין של   הנו  משפט 1:   הוא תת־מרחב של  

נוכיח הגדרת תת־מרחב:

 1. מאחר ש־  מתקיים  .
 2. סגירות לחיבור: אם   אז   מכאן  
 3. סגירות לכפל גם תרגיל.תמונה

עריכה

הגדרה 8.1: תמונה

יהיו   מרחבים וקטוריים מעל   ותהי   ה"ל. התמונה של   תהיה

 משפט 2:   היא תת־מרחב של  

נוכיח הגדרת תת‏־מרחב:

 1. מאחר ש־  מתקיים  .
 2. סגירות לחיבור: אם   אזי קיימים   עבורם
   
   
  לכן  .
 3. בדיקת סגירות ביחס לכפל בסקלר בדומה.


האפסיות

עריכה

הגדרה 1.8.1: האפסיות של T

האפסיות של   שווה לממד הגרעין כלומר