אלגברה לינארית/הזזה אופקית

עכשיו תורכם:

יהי . נבחר . נגדיר סדרה אינסופית של פונקציות באופן הבא:

לכל . האם בת"ל?

אם הקבוצה ת"ל, נמצא מינימלי כך ש- ת"ל.