אלגברה לינארית/הצגת תת מרחב של מרחב הפונקציות בעזרת תנאי

עכשיו תורכם:

יהי . נגדיר תת קבוצה של של .

עבור כל נבדוק האם תת מרחב. אם כן, האם נוצר סופית? אם כן, מהו ?