אלגברה לינארית/כפל מטריצה בסקלר

יהי מטריצה וסקלר אזי כפל הסקלר במטריצה : כאשר . כלומר כפל בסקלר לא משנה את גודל המטריצה.

תכונות הכפל בסקלר עריכה

  •  
  •