אלגברה לינארית/מטריצות דומות

הגדרה 7.2: דימיון של מטריצות

יהי שדה, ו . אומרים כי דומה ל כאשר קיימת הפיכה כך ש .

תכונות

עריכה
  • הדמיון רפלקסיבי כלומר כל מטריצה דומה לעצמה.
  • דמיון הוא סימטרי. כלומר, אם   דומה ל- , אז   דומה ל- .

הוכחה: נסמן  .

נכפול ב  מצד ימין וב  מצד שמאל : 

(*) מפני ש  ו-  הפוכות זו לזו.

 

  • דמיון הוא טרנזטיבי. כלומר, אם A דומה ל-B ו-B דומה ל-C אז A דומה ל-C.