אלגברה לינארית/מכפלת מטריצות

כפל מטריצות עריכה

הגדרה 1: מכפלת מטריצות

תהא  , ותהא   (מספר השורות של מטריצה   שווה למספר העמודות של מטריצה  , ראה דוגמה). נסמן את העמודות של מטריצה   ב־  אז המטריצה   ועמודותיה תהינה   או לחילופין  .

 
דוגמה לגודלה של מרטיצה המתקבלת מכפל שתי מטריצות. אם מספר העמודות של   שונה ממספר השורות של  , הכפל   לא מוגדר. נשם לב על פי הגדרה של מכפלת המטריצות, מאחר שיש לנו מטריצה בגודל   ומטריצה   אז נקבל מטריצה בגודל  דוגמה 1: כפל מטריצות

נדגים כפל עמודה עמודה. תהי   בגודל   ולכן מטריצה   מוכרחת להיות בעלת עמודות בגודל 2. תהי  

אזי  

 

מכאן  

לחילופין, ניתן לבצע סכום של שורה כפול כפול עמודה:

 

אזי  :

 

אז  

כפי שניתן לראות כפל מטריצות אינו קומוטטיבי,  . כאשר   אז   נקראות "מתחלפות".


האיבר במיקום ה־ עריכה

הגדרה 2: האיבר במיקום ה־ 

תהא  , ותהא   אז המטריצה  

כאשר האיבר במיקום ה־  הינו  דוגמה 3: ערך האיבר במיקום ה־ 

 

אז מאחר ש־  השורה השניה ( ) ובעמודה השלישית ( ) במטריצה שלנו,  


סיכום עריכה

הגדרה 6: כפל מטריצות

כפל מטריצות בין מטריצה   ,מטריצה   מסומן כ  אם כופלים מצד ימין, או לחלופין   אם כופלים מצד שמאל, הכפל   מוגדר רק כאשר אם   מסדר  , אז   מסדר  , כלומר הדרישה היא שמספר העמודות במטריצה הימנית יהיה שווה למספר השורות במטריצה השמאלית.

כאשר הכפל   מוגדר, כלומר כאשר  , האיבר במקום ה  במטריצה  , יהיה מוגדר כ , כלומר נרוץ על סכימת הכפל של כל זוג איברים.


דוגמא:   אזי מתקיים  .