אלגברה לינארית/סדרה סופית

הגדרה 1: סדרה סופית (רשומה)

יהי מ"ו . סדרה סופית של וקטורים מ- היא סדרה מהצורה: כך ש לכל .


הגדרה 2: קבוצה פורשת של סדרה סופית

\spn של סדרה


הגדרה 2: סדרה תלויה של סדרה סופית

נקראת ת"ל כאשר קיים כך ש [להבדיל מקבוצה, בסדרה, יכול להיות אותו ווקטור פעמים. לכן כאשר נוציא את הווקטור הוא יכול עדין להיות ברשימה]