אלגברה לינארית/פונקציונל

הגדרה 1: פונקציונל

יהי מ"ו מעל . פונקציונל על הוא ה"ל .דוגמה 1: פונקציונל

  1. . מקרה פרטי של כאשר לכן אז
  2. קבוצה כלשהי ו- שדה. יהי . נגדיר אז .