אלגברה לינארית/צירוף לינארי

צירופים לינארים עריכה

הגדרה 1: צירוף לינארי

יהי   מ"ו מעל שדה   ויהיו   (יתכן ש   אינם וקטורים אלא טורים, מטריצות, פולינומים...) אז צירוף לינארי של   הוא ביטוי מהצורה  , לחילופין, ווקטור מהצורה   כאשר לכל i,  


הגדרה 2: צירוף לינארי טריוויאלי

צירוף לינארי   יקרא טריוויאלי, אם לכל i,   .


טענה 1: קבוצה פורשת היא צירוף לינארית

יהי   מ"ו מעל שדה   ו-  תת-קבוצה של   אז הקבוצה הפורשת היא צירוף לינארי של וקטורי המרחב,  

הוכחה:

נסמן את הקבוצה בצד ימין ב- . כלומר  

נוכיח כי  :

נוכיח כי  :

יהי   אזי ניתן להציגו   כאשר  .

כל תת מרחב   של   שמכיל את   על פני הגדרתה, מהכיל למעשה את הוקטורים  .

בשל סגירות לכפל תת המרחב מכיל גם את הוקטורים  .

בשל סגירות לחיבור, תת המרחב מכיל גם סכומם  

מכאן תת המרחב מכיל את הצירוף הלינארי  

מכאן שחיתוך של כל תתי המרחב, יכיל גם את הצירוף הלינארי, כלומר הוא מכיל את הקבוצה הפורשת   זאת אומרת   מכיל את  .


נוכיח כי  :

מספיק להוכיח ש-  עצמו הוא תת מרחב שמכיל את  . לכל   מתקיים     ולכן   כלומר הוכחנו ש . נשאר להוכיח כי   הינו תת מרחב:

  1. נבחר   אז  

  לכן  .

  1. יהי   אז   ו-  (צירוף של מספר שונה של וקטורים שונים עם סקלרים שונים) מכאן  ולכן  .

דוגמאות לקבוצה פורשת עריכה

דוגמה 1: קבוצה פורשת של המרחב  

יהי המרחב הווקטורי   אז קבוצת הפרושת יכולה להיות

 ,   (הכפלה בסקלר),   (חיבור סקלרים) כי באמצעות כל אחת מבין הקבוצות האלו נוכל ליצור את כל הווקטורים הקיימים ב- דוגמה 2: הקבוצה   פורשת את  

יהי  ,   הוא צירוף לינארי של   , כי  
דוגמה 3:

יהי   ו . אז 


דוגמאות לקבוצה פורשת כלליות עריכה

דוגמה 3: יהי   ו  אז  

יהי   אז  


הגדרה נוספת לקבוצה פורשת עריכה

הגדרה 1: יהי   מרחב וקטורי ו  תת קבוצה של   כך ש-  אז   נקראת קבוצה פורשת

מסקנה יהי   מ"ו, ו-  תת-קבוצות של   כך ש-  וגם   קבוצה פורשת, אז   היא גם קבוצה פורשת.

כלומר