אלגברה לינארית/תלות לינארית של פונקציות

תזכורות עריכה

  1.   אז   היא בת"ל. ובפרט כל תת קבוצה סופית, לדוגמה,  , בת"ל.
  2. יהי   וגם   כך ש- ,   ו-  לכל   אז   ת"ל כי  .


טענה 1: מרחב הפולינומים ב  בת"ל

יהי   נוכיח   היא בת"ל.

יהיו   כך ש  .

נניח בשלילה שלא כל המספרים   הם אפסים.

נסמן ב-  .

אז   ולכן נוכל להעביר אגף לאותו נעלם עם חזקה זו ולחלק בה כך שנקבל,  

נגדיר   (  מוכפל בסקלר הגדול ביותר מבין האיברים המבודדים לעיל ולכן נקבל ערך גדול ממש בסכום האיברים מימין).

נציב   אל המשוואה וניקח את הערך המוחלט:  סתירה.


דוגמה 1: יהי   ו- .  ,   ו-  לכל . האם   בת"ל?

כן, יהיו   כך ש-  לכל  .

נציב  . נקבל:  

נציב   ונקבל  

נציב   ונקבל  

קיבלנו מערכת משוואות עם הפתרון יחיד  . לכן   בת"לדוגמה 1: יהי   ו  .   לכל  .האם   היא בת"ל?

לא. מפני  

לחילופין ניתן לבצע הצבה.דוגמה 2:  ,   ו-  לכל    . אז   . מצא בסיס עבור  

אם   אז קיימים   כך ש   לכל  .

כך ש-  לכל .

וגם   לכן   כלומר  

דהינו   ולכן אז  

לפיכך   אמ"מ  .

בנוסף ניתן לראות ש  בת"ל ולכן הן בסיס ל W.


טענה 1:   ולכן המ"ו ממימד  . יהי  . אז   הוא בסיס של  . תוכן=מספיק להוכיח שהיא בת"ל או פורשת (כי כבר יודעים שהמימד   ולכן על פי משפט מהווה בסיס) נוכיח באינדוקציה על   כי  . עבור   אז  . נניח כי הטענה נכונה לכל  , כלומר מתקיים:  . נוכיח עבור  : נכפיל את ההבנחה בסקלר, לכן  . ובפולינום:  

  • כפלנו צירוף ליניארי באיבר x-a. (מותר רק בשדה פולינומים, בו כפל בין וקטורים מוגדר)
לפיכך   ולכן  . מכאן ש-   פורשת: מאחר ש  כי   אז   פורש את   ומאחר שבת"ל הינו בסיס.

{{{תוכן}}}


מסקנה: אם   אז קיימים   כך ש  .

זהו פיתוח של f לפולינום טיילור סביב a.