אלקטרוניקה/פרק 1/חוק אוהם

חוק אוהם מציין את היחסים בין המתח, הזרם וההיתנגדות החשמלית במעגל חשמלי.

הנוסחא האלגברית לחוק אוהם היא:

כאשר:

- מסמל את המתח החשמלי. יחידת המידה של מתח ניקראת וולט ומסומנת [V].

- מסמל את הזרם. יחידת המידה של זרם ניקראת אמפר ומסומנת [A].

- מסמל את ההיתנגדות החשמלית. יחידת המידה של ההיתנגדות ניקראת אוהם ומסומנת באות היוונית אומגה [Ω].

זואת המשוואה הבסיסית ביותר בחשמל, ועליכם לדעת אותה היטב.

  • הערה: בכמה מספרי האלקטרוניקה רשום שחוק אוהם הוא: .

ו- הם שני סמלים המסמלים מתח. בספר זה נתשמש רק ב- לציון מתח.

  • הערה: ניתן להבין מהנוסחה שהיתנגדות הפוכה לזרם עבור מתח נתון. זואת אומרת עבור מתח נתון, ככול שההיתנגדות יותר גדולה הזרם יותר קטן וההפך.

תירגול עריכה

הישתמש במחשבון ופתור את השאלות הבאות.

שנה את חוק אוהם כך שיהיה ניתן למצוא את הזרם ופתור את השאלות הבאות:

שנה את חוק אוהם כך שיהיה ניתן למצוא את ההיתנגדות ופתור את השאלות הבאות:

שאלות סיכום עריכה