אלקטרוניקה/פרק 1/מידות קטנות וגדולות

ברוב ספרי האלקטרוניקה אתם תיראו או תידרשו לעשות חישובים לא במידות נוחות אלה במילי, מיקרו, קילו, ומגה, מטרת ערך זה להסביר לכם את משמעותם של מושגים אלו.

ברוב המעגלים האלקטרוניים הזרמים הנפוצים הם מיליאמפר ומיקרואמפר, להלן פירוט:

  • מיליאמפר - משמעות המושג מיליאמפר הינו אלפית האמפר (משמעותו 1/1,000 אמפר או 0.001 אמפר) וזה נירשם בצורה [mA].
  • מיקרואמפר - משמעות המושג מיקרואמפר הינו מיליונית האמפר (1/1,000,000 או 0.000001 אמפר) והוא נירשם כך [μA].

ברוב המעגלים האלקטרוניים אתם תיתקלו במושגים קילואוהם ומגהאוהם, להלן פירוט:

  • קילואוהם - משמעות המושג קילואוהם הוא אלף האום, לכן 1KΩ=1000Ω, 2KΩ=2000Ω, 5.6KΩ=5,600Ω.
  • מגהאוהם - משמעות המושג מגהאוהם הוא מליון האום לכן 1MΩ=1,000,000Ω, 2.2MΩ=2,200,000Ω.

תירגול בהעברת מידות קטנות עריכהתירגול בהעברת מידות גדולות עריכה


תרגילים עם מידות שונות עריכה

אחרי שלמדנו המרת מידות, ניראה כמה תרגילים עם מידות שונות, תרגיל לדוגמא:

נתון מעגל עם הערכים הבאים:

V=6v

I=5mA

השתמש בחוק אוהם וחשב את הערך של R.

פיתרון:

  (חוק אוהם למציאת היתנגדות)

לכן:

R=6v/5mA=6/0.005=1200Ω

או 1.2KΩ

תירגול עריכה