אנגלית/איך להשתמש במילון אנגלי-אנגלי-עברי/כינויים

כינויים במילון ימצאו בכלל צורתן במילון כשלידם הקיצור pro.