אנגלית/איך להשתמש במילון אנגלי-אנגלי-עברי/תואר הפועל

תואר הפועל (adverb) ברב המילונים מופיע לצד המילה תחת קיצור

תיאור התמונהדוגמה:

המילה intelligentrly מופיעה במילון ולצדה הקיצור , דהיינו היא מתפקדת כתואר הפועל במשפט.


בדרך כלל לא כל תארי הפועל מופיעים במילון! מאחר שרב תארי הפועל מורכבים משמות תואר + לכן:

  1. נוריד את הסיומת בכדי למצוא אותם.
  2. נמצא את התרגום לשם התואר
  3. נטה את שם התואר בעברית לתואר הפועל.דוגמה:

  1. תואר הפועל אינו מופיע ברבים מהמילונים
  2. נוריד את הסיומת ונקבל
  3. נמצא את התרגום לשם התואר במילון ונגלה כי משמעותו "מוצל"
  4. נטה את שם התואר בעברית. בעברית קשה לומר שמשהו הוא ב"צליליות" שכן שם התואר משמש אותנו למילה "צלול" ולא "מוצל" אך התרגום המדויק אינו חשוב לנו אלא המהות - משהו שנעשה בצלילים.