אנגלית/איך להשתמש במילון אנגלי-אנגלי-עברי/Phrasal Verbs

Phrasal Verbs נמצאים במילון תחת הפועל. לדוגמה go on ימצא תחת הפועל go.