אנגלית/דקדוק/היגוי/הצלילים Sh, Ch, Th, OO

קריאה

עריכה

הצרוף האותיות "אס" ו"אייץ'" יוצר את הצליל הזהה לאות העברית "ש". דוגמאות:

מלה הגיה פרוש
Fish דג
Sheep כבשה
Shy בישן
Short קצר, נמוך
She היא
Shoe נעל

Th = תֿ / דֿ

עריכה

צרוף האותיות "תי" ו"אייץ'" יוצר את הצלילים תֿ או דֿ (קרוב לצליל האות "ז"), כבמלה they, (דֿי) שפירושה הם.


מלה הגיה פרוש
The "ה הידיעה" באנגלית
With עם
Thirsty צמא
Then אז

OO = וּ

עריכה

רצף של שני או (OO) שנהגים כשורוק. למשל, book, Shampoo.

OO = וֹ

עריכה

במקרים חריגים רצף של שני או (OO) נהגים כ-או אחת (O) דוגמה המילה (דוֹר ולא דוּר) (כאילו היה רשום dor), Floor (כאילו היה רשום flor).

צליל מלה הגיה משמעות
טְשְ Cheese גבינה
"כ רפה" (לעתים)
"ש" (לעתים) Machine מכונה
"כ" (לעתים) Architecture ארכיטקטורה

תרגול

עריכה

קריאה

עריכה
Ch Chat China Chips Chop Chum Chet Good
Chirr Chair Chest Charmin Which Much Conch
Rich Such Hunch Witch Foch Punch Sh
Shell Ship Shelf Shine Sheer Shier Shin
Shoat Short Shop Shoes Slash Mash Trash
Dish Fish Wish Fish Nish Rosh This
That Them Then There the Those Father
Mather Brother Lath With Wrath Math Moth
Roth Lath Book Look Moon Soon Foot
wood Zoo Too Tool Moo Room Moot

monocytes מונוציט Cyclops ציקלופ

כתיבה

עריכה

רשום את המלים הבאות על-פי שמיעה, בעברית-אנגלית:

 1. צפרדע.
 2. שקד.
 3. צרצר.
 4. שושנה.
 5. לֻק
 6. צִ'יוַוָה
 7. תֿרי.
 8. מוּן.
 9. גַ'ינה.

הדס משה שלום


פתרון
 1. tsfardea
 2. shaked
 3. tsartsar
 4. shoshana
 5. look
 6. chiwawa
 7. thri
 8. moon
 9. chaina