אנגלית/דקדוק/היגוי/ea, ee, ie ae


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.EE : יעריכה

EE נהגה כחיריק, כמו במילה (בִּירה).

EA : חיריק (י) או סגול (ֶ)עריכה

EA נהגה כחיריק או כסגול. למשל :

שמע הגייה
(סִִי) - הצליל EA נהגה כחיריק.
(רֶדִי) - הצליל EA נהגה כסגול.

אות ניקוד_אות_Eעריכה

כאשר התבנית של המילה היא כזו : אותיות + אות ניקוד + אות + E.

  1. האות E, אינה נשמעת.
  2. אות ניקוד נהגת כשמה.
הגייה פרוש
להתחרות
שם
משחק
תאריך/פגישה