אנגלית/דקדוק/זמנים/About to

"מה זה בכלל?", "מתי משתמשים?" עריכה

זהו זמן שבא לציין דבר שממש עומד לקרות, עתיד קרוב-קרוב מאוד. זמן זה אמנם שימושי הרבה פחות מכל שאר הזמנים, אבל הוא מבטא בצורה הטובה ביותר התרחשות עתידית קרובה מאוד, ממש כמעט בהווה.


אופן השימוש עריכה

השימוש בזמן זה הוא פשוט מאוד, ולהלן הנוסחה:

S + am/is/are + about to + Infinitive

דוגמאות:

'He is about to fall!

הוא עומד ליפול.

'I need to hang up. I am about to go to work.

אני מוכרח/ה לסיים את שיחת הטלפון. אני עומד/ת לצאת לעבודה.

הערה: Be going to מתאים יותר לדברים שכבר תכננו לעשות ונעשה אותם או להתרחשות שתקרה בזמן קרוב מאוד, אך לא קרוב במידה כזו שהדבר "כמעט" עומד לקרות בכל רגע.