אנגלית/דקדוק/זמנים/Conditional perfect

שימוש עריכה

  1. מתאר משהו שיכול היה להתרחש בעבר, דוגמה, I would have gave you, if you had just asked, הייתי נותן לך אם רק היית מבקש.
  2. השימוש שלו הוא בעיקר במשפטי תנאי שלישי

מבנה עריכה

תבנית: pron.personal + Would + have + past participle (3rd irregular verbs)

דוגמאות עריכה

משפט דוגמא תרגום
חיובי (Affirmative) you would have traveled around the world. אתה היית עשוי לטייל סביב העולם
שאלה (Interrogative) Would you have bought a car? האם עשוי היית לקנות מכונית?
שלילה (Negative) she wouldn't have stayed here היא לא עשויה הייתה להישאר פה