אנגלית/דקדוק/זמנים/Conditional progressive

שימוש עריכה

  1. מתאר משהו שסיכויו להתממש ומדגיש את היבט של הפעולה (מתמשכת).
  2. השימוש שלו הוא בעיקר במשפטי תנאי שני. למשל, I would play the paino, אני אנגן בפסנתר (ורוב הסיכויים שזה יקרה).

מבנה עריכה

תבנית: pron.personal + Would + be + present participle

דוגמאות עריכה

משפט דוגמא תרגום
חיובי (Affirmative) you would traveling around the world. אתה תטייל סביב העולם
שאלה (Interrogative) Would you be buying a car? האם תקנה מכונית?
שלילה (Negative) she wouldn't be staying here היא לא תשאר פה