אנגלית/דקדוק/זמנים/Future Continuous

שימושים עריכה

  1. לתאר פעולה שקוטעת פעולה אחרת בעתיד
  2. לתאר תמונת מצב בנקודה מסויימת בעתיד
  3. לתאר שתי פעולות שמתרחשות במקביל

צורה עריכה

will+be+base+ing

בזמן זה משתמשים כדי לתאר משפט שיקרה מתישהו בעתיד.

דוגמא עריכה

משפט בחיוב: You are going to be waiting for her when her plane arrives tonight.

משפט בשאלה: Are you going to be waiting for her when her plane arrives tonight?

משפט בשלילה: You are not going to be waiting for her when her plane arrives tonight.


זמן זה לא נפוץ כמו שאר הזמנים, ויכול לפעמים להיחלף בזמנים future simple, present progressive או present simple.


I'll be leaving in a few minutes. I'll leave in a few minutes. I'm going to leave in a few minutes. I'm leaving in a few minutes. I leave in a few minutes.

קישורים חיצוניים עריכה