אנגלית/דקדוק/זמנים/Future Perfect

מתי נשתמש ב- Future Perfect? עריכה

כאשר נרצה להראות שפעולה שתתקיים בעתיד תתרחש לפני פעולה אחרת בעתיד. הפעולה שתקרה קודם היא בעצם תהיה ל"זמן עבר" מבחינת הפעולה השנייה, וזה אומר שכאשר הפעולה השנייה תקרה הפעולה הראשונה תהיה כבר מושלמת.

by the time we leave, she'll be back.


יש לציין כי אין אנו נשתמש בצורת עתיד רגילה להבעת הפעולה השנייה (כמו ב- by the time we leave) כיוון שהחוק באנגלית אומר שאחרי תיאור זמן לא משתמשים ב- Future simple/progressive אלא בזמנים המקבילים בהווה - Present.


תיאורי הזמן אחריהם לא יופיע Future הם: When, by the time, before, after (ישנם נוספים)


מבנה עריכה

will + have + past participle

קישורים חיצוניים עריכה