אנגלית/דקדוק/זמנים/Past Perfect Progressive

השימושים של Past Perfect Progressive עריכה

  • כדי לתאר פעולה ממושכת שקרתה בעבר לפני פעולה אחרת בעבר או תיאור זמן.


דוגמאות:


We had been sleeping for hours when the doorbell rang.


They had not been reading for long when I fell asleep.

צורות כתיב עריכה

הצורה החיובית עריכה

לפני הפועל נוסיף had been, ואת הפועל נשנה בצורה הבאה: בצורה החיובית נוסיף לפועל את הסיומת ing, אם אות האחרונה היא e נשמיט אותה.

(subject + had been + verb + ing)

הצורה השלילית עריכה

בדיוק כמו הצורה החיובית רק שבין had לבין been נוסיף not, או שבקיצור נשנה את had ל-hadn't.

(subject + had not been + verb + ing)

צורת השאלה Yes/No עריכה

מבנה שאלת Yes/No הוא: בתחילת המשפט המילה had, אחריה שם גוף, לאחריו been ולאחר מכן הפועל + התוספת ing/

(had + subject + been + verb + ing)

קישורים חיצוניים עריכה