אנגלית/דקדוק/זמנים/Present Simple - תרגול

הווה פשוט? עריכה

 • סמן   אם המשפט בזמן Present Simple.
 • סמן   אם המשפט אינו בזמן Present Simple.
 1. I need a pen.
 2. You wanted to fix the clock.
 3. She is happy.

he is happy.

 1. We are pretty.
 2. We were small.
 3. They run home.
 4. The girl has a hen.
 5. He has a hat.
 6. You loved the girl.
 7. He sees the queen.
 8. She writes a map.
 9. You eat eggs.


פתרון


תקן אותי! עריכה

רונן רשם ארבעה משפטים באנגלית וטעה בשלושה. עזרו לו לתקן את המשפטים כדי שיוכל להגיש את העבודה בחזרה.

She is plays.

 1. He is eats an apple.
 2. They stay at home.
 3. I am read books.


פתרון
 • She plays.
 • He eats an apple.
 • They stay at home.
 • I read books.

כל הכבוד!


השלם עריכה

 1. סמנו את הגופים במשפט בצהוב.
 2. רשמו ליד אילו גופים יש להוסיף בפועל S (גוף שלישי).
 3. תרגמו את המשפט.
are go to is are need eat
play fix under an eat have
 1. She _______ sad
 2. We ________ an apple.
 3. I _______ to stay
 4. They ______ the pen.
 5. He ______ a book.
 6. We ________ big.
 7. They _______ ________ the house.
 8. She _________ with cats.
 9. I ______ ___ your house.


פתרון
 1. She is sad.
 2. We eat an apple.
 3. I need to stay.
 4. They fix the pen.
 5. He reads a book.
 6. We are big.
 7. They are under the house.
 8. She plays with cats.
 9. I go to you.