אנגלית/דקדוק/זמנים/Simple conditional

שימוש עריכה

  1. תנאי פשוט מתאר משהו שסיכויו להתממש.
  2. השימוש שלו הוא בעיקר במשפטי תנאי שני. למשל, I would play the piano, אני אנגן בפסנתר (ורוב הסיכויים שזה יקרה).

מבנה עריכה

תבנית: pron.personal + would + infinitive

דוגמאות עריכה

משפט דוגמא תרגום
חיובי (Affirmative) you would travel around the world. אתה תטייל סביב העולם
שאלה (Interrogative) Would you buy a car? האם תקנה מכונית?
שלילה (Negative) she wouldn't stay here היא לא תשאר פה